Domů Nahoru

Podmínky užívání

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Měli byste si pečlivě přečíst následující smluvní podmínky. Váš nákup nebo užívání našich produktů znamená, že jste si přečetli a potvrzujete tyto smluvní podmínky.
LICENCE
Naše webové stránky vám nabízí tři typy licencí na používání webových šablon (dále "produkty") prodávaných prostřednictvím našich internetových stránek nezávislými poskytovateli obsahu v souladu s těmito podmínkami (dále jen "licence"):
  1. JEDNORÁZOVÁ LICENCE

    Může vám být udělena licence na jedno použití v případě nákupu šablony webových stránek v rámci Non-Unique (neunikátní) ceny. To vám umožní používat každý jednotlivý produkt na pouze jedny webové stránky, patřící buďto vám nebo vašemu klientovi. Stejnou šablonu si musíte opětovně zakoupit v případě, že se rozhodnete použít stejný design v rámci dalších nebo jiných projektů.

  2. VÝVOJÁŘSKÁ LICENCE

    Může vám být poskytnuta vývojářská licence, která vás opravňuje k provádění úprav u produktů, které používají náš software, aplikace nebo návrhy. Je povoleno dále distribuovat i prodávat své projekty po obdržení licence. O vývojářskou licenci můžete požádat na license@template-help.com

  3. LICENCE NA ODKUP

    Může vám být udělena licence na odkup v případě zakoupení webové šablony za odkupní cenu. Tento typ licence zaručuje, že jste poslední osobou, která si kupuje tuto šablonu. Poté, co dojde k odkupu, je šablona trvale odstraněna z prodeje a nikomu dalšímu už nebude k dispozici. Nemůžete ale distribuovat ani prodávat šablonu po odkoupení.

OBRÁZKY, KLIPARTY A FONTY
Všechny obrázky, kliparty a fonty používané v našich produktech jsou zahrnuté v ceně a jsou nedílnou součástí našich výrobků. Jednorázová a vývojářská licence vám umožňují používat obrázky, kliparty a fonty pouze jako součást webové stránky, kterou vytvoříte pomocí šablony. Můžete použít obrázky, kliparty a fonty pouze na jednom projektu. Jakýkoliv druh samostatného používání nebo distribuce je přísně zakázán.
MODIFIKACE
Jste oprávněni provést potřebné úpravy v našich produktech, aby vyhovovaly vašim potřebám, to vše v souladu s typem licence, kterou získáte.
NEOPRÁVNĚNÉ UŽITÍ
Pokud nemáte licenci na odkup, nesmíte umístit žádný z našich produktů, ať modifikovaný nebo nemodifikovaný, na disketě, CD, webové stránce nebo na jakémkoli jiném médiu. Také nesmíte redistribuovat produkty nebo je dále prodávat bez předchozího písemného souhlasu od naší společnosti.
PŘEVODITELNOST
Nesmíte předávat licenci, přidělit nebo převést vše vyše zmíněné jakémukoliv subjektu bez předchozího písemného souhlasu od naší společnosti.
VRÁCENÍ PENĚZ
Jelikož naše webové stránky nabízejí nehmotné nereklamovatelné zboží, neposkytujeme žádné refundace po okamžiku odeslání produktu, což byste měli vést v patrnosti před samotným nákupem kteréhokoliv z produktů na našich stránkách. Prosím ujistěte se, že jste si pečlivě přečetli sekci "dostupné formáty" (dostupnost zdrojů). Jedinou přípustnou výjimkou v duchu této podmínky může být situace, kdy se popis u produktu svým obsahem jeví jako zavádějící. Tyto situace řešíme "případ od případu" dle vlastního uvážení. Lhůta pro nárok na refundaci je jeden týden po termínu doručení. Refundace vám bude vystavena až po té, co obdržíme vámi podepsané "zřeknutí se copyrightu". Toto je nezbytnou podmínkou.
VLASTNICTVÍ
S žádným naším produktem nezískáváte práva duševního či výhradního vlastnictví, ať již v původní či pozměněné podobě. Všechny produkty jsou majetkem nezávislých poskytovatelů obsahu. Naše produkty jsou poskytovány tak, jako by se na ně nevztahovala záruka žádného typu, ať již očekávaného nebo přímo definovaného. Za žádných okolností naše společnost nebo její zástupci nenesou zodpovědnost za způsobené újmy, bez ohledu na to, zdali jsou svojí podstatou přímé, nepřímé, specifické, nebo jsou způsobené penalizací, nehodou či vyplývají z jiných ztrát způsobených používáním nebo naopak neschopností produkt využívat.
INSTALACE
Neinstalujeme žádný z našich produktů, které vyžadují instalací. Instalace je placená služba a není zahrnuta v ceně balíčku.
KONTROLA PROTI ZNEUŽITÍ
Nákup může být pozastaven z důvodu kontroly proti zneužití na 10 až 20 minut. Může být také pozastaven na delší dobu u vážnějších vyšetřování. Kontrola je způsobená rostoucím počtem podvodných transakcí od osob, které nejsou skutečnými držiteli kreditních karet při nákupu.
SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
Můžeme využívat třetích stran k poskytování jistých služeb, dostupných skrze webové stránky. Naše webové stránky neřídí tyto třetí strany nebo jejich služby, a proto také souhlasíte s tím, že naše společnost nenese žádnou zodpovědnost za využívání těchto služeb. Tyto třetí strany mají své vlastní smluvní podmínky a práva k používání. Tímto tedy zároveň vyjadřujete svůj souhlas i s těmito podmínkami a právnímy předpisy. Pokud jakékoliv z těchto práv či podmínek bude v rozporu s našimi smluvními podmínkami, musíte se řídit těmi, které jsou uvedené na našich webových stránkách.
OCHRANA INFORMACÍ
Nesmíte zveřejnit jakoukoli informaci včetně objednávky, ID zakázky, odkazu ke stažení, atd. Naše společnost si vyhrazuje právo změnit nebo upravit tyto podmínky bez předchozího upozornění. Live Chat